Trường Đại Học Andrews

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - MBA Hoa kỳ

Thành lập vào năm 1874 tại Michigan, Đại học Andrews (www.andrews.edu) là một trong những đại học lớn, lâu đời ở khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ. Được kiểm vùng bởi Ủy ban kiểm định Đại học và sau Đại học vùng Trung Bắc Hoa Kỳ HLCNCA (The Higher Learning Commission of North Central Association) trực thuộc Hội đồng kiểm định bậc cao (CHEA) và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE).  

Giảng Viên & Đội Ngũ

Jacquelyn Warwick, Professor of Marketing

Management, Marketing, & Information Systems (MMIS)
BA, University of Puget Sound;
MBA, PhD, Texas A&M University

William C. Greenley,

Assistant Professor of Computer Information Systems
BS, Columbia Union College;
MSA, Central Michigan University;
DBA, Nova Southeastern University


Alan J. Kirkpatrick (Acounting, Economics, & Finance (AEF)))

Alan J. Kirkpatrick, Associate Professor of Finance BA, University of South Florida; MBA, Georgia State University; DBA, University of Tennessee

W. Bruce Wrenn, J.N. Andrews Professor of Marketing

Management, Marketing, & Information Systems (MMIS)
BA, Auburn University; MA,
PhD, Northwestern University
(Holds joint appointment in the SDA Theological Seminary)

Carmelita Troy, Associate Professor of Accounting

Carmelita Troy, Associate Professor of Accounting
BS, Pacific Union College;
MBA, Andrews University;
PhD, University of Maryland College Park

Dr. Liz Muhlenbeck, Associate Professor of Management / AHS Endowed Chair

Management, Marketing, & Information Systems (MMIS)
BBA, Andrews University;
MHA, Xavier University, Cincinnati, OH;
PhD, Regent University, Virginia Beach, VA.

Ben A. Maguad, Professor of Management

Management, Marketing, & Information Systems (MMIS)
AB, University of Santo Tomas-Manila;
MA, Thammasat University-Bangkok;
MBA, Andrews University;
PhD, University of South Australia-Hong Kong Ext.

TS. Nguyễn Tấn Bình - Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến, Viện phó Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp Tp.HCM (Leadman Sri)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU:

 1985: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM, ngành Kế toán

 1996: Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM, ngành Tài chính - Kế toán

 1999: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) thuộc Viện Quốc tế Phát triển Harvard (HIID) nay thuộc Đại học Harvard Kennedy

 2000: Phân tích tài chính và Mô hình hoá rủi ro (FARM) của FETP

 2007: Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh (DBA) tại Southern California University (Hoa Kỳ)