Thông Báo Học Bổng Chương Trình MBA Khóa 06 2018

Các tiêu chí cấp học bổng chương trình MBA khóa 06 – 2018.  (khai giảng trong tháng 05 Năm 2018)

Các Mức Học Bổng

Hội đồng xét học bổng chương trình MBA Andrews quyết định trao học bổng mỗi khoá sẽ có các mức có trị giá:  

  • 10% = 920 USD
  • 25% = 2,300 USD
  • 50% = 4,600 USD
  • 100% = 9,200 USD

A. Điều kiện xin học bổng

 

Để được xét những học bổng này, học viên cần có đơn trình bày tự tài trợ học phí đi học, thực sự mong muốn nâng cao trình độ góp phần cho công tác chuyên môn đang làm .

B. Các tiêu chí xét học bổng

Học bổng sẽ được trao cho ứng viên dựa trên đơn đề nghị của học viên và các tiêu chí sau:

·         Trình độ tiếng Anh đủ tiêu chuẩn vào học theo qui định của Bộ GD&.

·         Điểm GPA = 2,6 (thang điểm 4) ó 7.00 (thang điểm 10) thông qua bảng điểm và trường tốt nghiệp.

·         Thời gian và kinh nghiệm làm việc, vị trí công tác .

·         Khả năng đóng góp cho chương trình (quảng bá, xây dựng hình ảnh hay phong trào cho trường, cho chương trình…).

·         Điểm thi GMAT (Dành cho học viên mới tốt nghiệp Đại học).

·         Bài luận thi đầu vào và kết quả phỏng vấn.

 C. Hạn cuối

Bạn phải nộp đơn đề nghị xét học bổng và bài luận để được hội đồng xét học bổng đưa vào danh sách xét học bổng khoá này .

-          Thời hạn xét học bổng MBA khoá 06 - 2018 đến hết ngày 27/04/2018.

-          Thời gian thông báo kết quả: 10/05/2018.         .

Các ứng viên sẽ có 02 tuần để quyết định  nhận học bổng và đi học, nếu quá 2 tuần qui định học bổng sẽ được trao cho ứng viên khác ..