Liên Hệ

Address:

Lầu 2, phòng 204 tòa nhà Viện Đào tạo Quốc tế ĐHQG HCM. 29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1.
Tp. Hồ Chí Minh

Phones:

028.66 547 555
090 979 5878

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.