TS. Nguyễn Tấn Bình - Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến, Viện phó Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp Tp.HCM (Leadman Sri)

TS. Nguyễn Tấn Bình - Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến, Viện phó Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo Quản trị doanh nghiệp Tp.HCM (Leadman Sri)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU:

 1985: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM, ngành Kế toán

 1996: Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM, ngành Tài chính - Kế toán

 1999: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) thuộc Viện Quốc tế Phát triển Harvard (HIID) nay thuộc Đại học Harvard Kennedy

 2000: Phân tích tài chính và Mô hình hoá rủi ro (FARM) của FETP

 2007: Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh (DBA) tại Southern California University (Hoa Kỳ)

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

1986 - 1993: Công tác tại Lực lượng TNXP TP.HCM thông qua các chức vụ: kế toán tổng hợp, kế toán kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh.

1994 - 2003: Công ty XNK Giao thông - Vận tải - Bộ GTVT; chức vụ lần lượt: Giám đốc Xí nghiệp Traseco; Giám đốc Xí nghiệp Incomex.

2003 - nay: Giảng viên cơ hữu, Các lớp Cao học Việt - Bỉ, Cao học Việt Nam tại các trường: Trường Đại học Mở Tp. HCM, Cao học Kỹ thuật và Quản lý xây dựng tại Đại Học Bách Khoa Tp. HCM; MBA tại Đại học Griggs (Hoa Kỳ); Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thuộc trường Đại học Harvard Kennedy (Hoa Kỳ) tại Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ (CPA) thuộc Đại học Mở Tp. HCM.

Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Tp. HCM, Đại học Mở TP. HCM, Trường Solvay Brussels School of Economics and Management (Belgium), Thạc sĩ chính sách công/ MPP Trường Fulbright).

Từ tháng 7/2010 kiêm nhiệm: Viện phó Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp Tp.HCM (Leadman Sri).

Từ tháng 1/2013 - nay: GV cơ hữu Khoa Kinh tế, Đại học Văn Hiến, Tp.HCM.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Đã hoàn thành:

-          Phản biện dự án Khu công nghiệp Cái Mép của Tổng công ty xây dựng Sài Gòn (1999).

-          Phản biện dự án Khai thác nước sông Sài Gòn của Tổng Công ty Cấp nước TP. HCM (2001).

-          Phản biện dự án Logistics Công ty kho vận Miền Nam (Sotrans) (2009).

Đang nghiên cứu:

-          Biện pháp tài chính nhà ở cho người có thu nhập thấp Tp.HCM.

-          Định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá/ sáp nhập/ mua lại.

-          Đánh giá hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư khu vực công ở Việt Nam.

-          Đầu tư tư nhân đối với các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Số

Trang

Nămcông bố

1

Phương pháp biên soạn tài liệu học tập cho loại hình đào tạo từ xa

1

Kỷ yếu khoa học, Hội thảo Quốc gia, Nhà xuất bản Thế Giới, Hà Nội

1

137

2009

2

Định giá công ty

1

Tạp chí kế toán Việt Nam

web

7/1/10

2010

3

Những vấn đề cần lưu ý khi định giá Công ty xây dựng

1

Tạp chí Khoa học/ Đại học Mở  Tp. HCM

16

11

2010

 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 1.Lý thuyết kế toán và Kế toán doanh nghiệp, Trung tâm Profec - ĐHKT TP. HCM, xuất bản lần đầu 1995.

 2.Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, xuất bản lần đầu 1999, tái bản lần thứ 8, Nhà xuất bản Thống kê.

 3.Phân tích quản trị tài chính, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, lần đầu 2000, tái bản lần thứ 4, Nhà xuất bản Thống kê.

 4.Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2003.

 5.Kế toán tài chính, Nhà xuất bản Thống kê, xuất bản lần đầu 2005.

 6.Quản trị tài chính ngắn hạn, Nhà xuất bản Thống kê, 2007.

 7.Toán tài chính ứng dụng, Nhà xuất bản Thống kê, lần đầu 2007; lần 2, 2009.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CÔNG CHÚNG

Phụ trách mục Hỏi và Đáp (kiến thức về quản trị doanh nghiệp) trên kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính (FBNC/HTV);

Cộng tác viên thường xuyên tại Ban Khoa Giáo Đài truyền hình Tp. HCM (HTV9).

DANH HIỆU CAO NHẤT

Huy chương chiến sĩ vẻ vang, vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc (1982). 

Bằng khen UBND Tp.HCM vì sự nghiệp hoạt động nghiên cứu - đào tạo, phục vụ doanh nghiệp (2010).