Chương trình AU MBA gồm những môn học nào?

CÁC MÔN CƠ SỞ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MBA

CÁC MÔN CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MBA


 • BSAD 515 Lãnh đạo và Hành vi tổ chức (Số tín chỉ: 3)

Môn học bắt đầu với những nghiên cứu về đặc tính cá nhân của con người và những ảnh hưởng có thể có tới hiệu quả hoạt động của một tổ chức và những thành viên của nó. Môn học này giới thiệu vai trò của nhóm trong tổ chức, các giai đoạn xây dựng và phát triển nhóm, những hoạt động cần có để hỗ trợ cho việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng liên quan tới xây dựng tổ chức, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, quản trị biến động….
Môn học cũng giới thiệu tổng quan về lãnh đạo, các cách tiếp cận về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và sự cần thiết phải thay đổi trong phong cách lãnh đạo. Môn học còn đề cập đến các nội dung cơ bản khác của lãnh đạo như năng lực lãnh đạo, phát triển năng lực lãnh đạo, phân quyền và ủy quyền, khuyến khích và động viên, lãnh đạo sự thay đổi, và lãnh đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý.

 • ECON 525 Kinh tế Quốc tế (Số tín chỉ: 3)

Môn học giới thiệu cho học viên những mâu thuẫn, áp lực của các nhân tố kinh tế trong việc tạo lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các chủ đề sẽ được thảo luận trong môn học rất rộng bao gồm từ những vấn đề cơ bản vi mô như: Chi phí, giá, quy luật cung cầu, sự cạnh tranh, doanh số, lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện đa dạng của thị trường, đến những quy luật, chính sách kinh tế vĩ mô. Nội dung phụ trợ môn hoc đề cập đến: lý thuyết trò chơi, luật, sự thất bại thị trường, vấn đề ô nhiễm, thuế, chu kỳ kinh tế…

 • ECON 530 Kinh tế Quản trị (Số tín chỉ: 3)

Lý thuyết kinh tế và các công cụ tối ưu cho các nhà quản lý cho tổ chức sẽ được nghiên cứu trong môn học này. Phương thức vận dụng phân tích các chỉ số thống kê trong công tác đánh giá lợi nhuận cũng như các giá trị khác. Dựa trên nền tảng kinh tế vi mô, môn học này sẽ đưa ra các phương thức đánh giá định lượng dựa trên số liệu thống kê.

 • ACCT610 Kế toán quản trị (Số tín chỉ: 3)

Môn học cung cấp cho học viên khái niệm cơ bản về chi phí các hệ thống kế toán, hệ thống hỗ trợ cho việc ra quyết định, hệ thống kiểm soát quản lý từ đó phát triển kỹ năng cũng như hiểu cách thức quản lý dữ liệu kế toán nội bộ. Đặc biệt, học viên sẽ được truyền thụ về cấu trúc và chiến lược trong sử dụng các chi phí kế toán (chi phí hoạt động); hệ thống hỗ trợ quyết định (các chi phí hợp lý và xây dưng ngân sách); hệ thống kiểm soát quản lý (bao gồm hệ thống lập kế hoạch và dự toán ngân sách).

 • BSAD 620 Đạo đức kinh doanh (Số tín chỉ: 3)

Môn học phân tích mối quan hệ giữa doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng. Quản trị cổ đông trong môi trường pháp luật và trách nhiệm của họ đối với cộng đồng. Chủ đề “Đạo đức trong lãnh đạo” cũng được đưa ra phân tích và thảo luận.

 • MKTG680 Quản trị Marketing (Số tín chỉ: 3)

Học viên được giới thiệu với những khái niệm quan trọng trong Marketing, quy trình quản trị Marketing và các phương pháp, mô hình, công cụ hữu ích trong Marketing. Môn học sẽ giúp cho học viên hoạch định các chiến lược Marketing, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm, định giá cho sản phẩm, hiểu rõ hành vi mua của khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp, quản lý dịch vụ, truyền thông, quảng cáo, khuyến mại và nhiều chủ đề hấp dẫn khác.

 • FNCE 675 Quản trị Tài chính (Số tín chỉ: 3)

Môn học giới thiệu với học viên về quá trình quản trị tài chính, các công cụ tài chính và các học thuyết cơ bản áp dụng vào giải quyết vấn đề thực tế. Từ đó hướng dẫn học viên trong các quyết định tài chính quan trọng đối với một doanh nghiệp: quyết định đầu tư, quyết định chi tiêu, quyết định cơ cấu vốn…Học viên cũng được học về các khó khăn trong công tác quản lý tài chính và vai trò của các công cụ tài chính trong việc giải quyết các khó khăn đó.

 • ACCT 620 Phân tích báo cáo tài chính (Số tín chỉ: 3)

Môn học sẽ phát triển những kỹ năng cần thiết để thấu hiểu và sử dụng những thông tin trong báo cáo tài chính nhằm đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro. Môn học cũng giúp xây dựng mô hình phân tích và định giá doanh nghiệp. Yêu cầu hoàn thành môn học bao gồm phần nghiên cứu phân tích các báo cáo tài chính và các trách nhiệm công bố thông tin khác.

 • BSAD 545 Quản trị kinh doanh quốc tế (Số tín chỉ: 3)

Môn học cung cấp những khái niệm chính, những nguyên tắc cơ bản và thực trạng của các tập đoàn xuyên quốc gia. Tập trung chủ yếu vào chiến lược toàn cầu hóa, tầm quan trọng của văn hóa tới hiệu quả của tổ chức, quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức quốc tế, đánh giá các rủi ro về chính sách, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

 • BSAD 670 Quản trị nguồn nhân lực (Số tín chỉ: 3)

Môn học nâng cao về quản lý tài nguyên nhân lực và tầm quan trong của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Môn học giới thiệu cho học viên việc lên kế hoạch cho nguồn nhân lực, lựa chọn, đào tạo và phát triển, đánh giá năng lực, lương, cơ hội việc làm, sức khỏe và những điều kiện an toàn, và những mối quan hệ giữa các nhân viên. Môn học này cũng sẽ đề cập đến sự ảnh hưởng của luật pháp và kinh tế tới nguồn nhân lực và nhấn mạnh vào vai trò của nguồn quản lý nhân lực khi tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh.

 • BSAD 689 Quản trị chiến lược/Đề tài nghiên cứu tốt nghiệp (Số tín chỉ: 3)

Môn học nghiên cứu sự hình thành và thực hiện của các chính sách từ các nhà quản lý cấp trung và cấp cao. Môn học sẽ tổng hợp những điều đã được học của các môn học bắt buộc khác. Môn bổ sung này (tổng hợp quản lý) được dành cho việc áp dụng những khái niệm lý thuyết vào các tổ chức cụ thể từ cách nhìn của người quản lý cấp cao nhất. Môn học sẽ tập trung vào các khái niệm và các chiến thuật quản lý tổ chức, bao gồm phát triển cách nhìn chiến lược, đạt mục tiêu và tạo chiến thuật. Học viên sẽ được tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực mang tính cạnh tranh cao, đối chiếu chiến lược với tình trạng hiện tại của tổ chức để thể hiện cách nhìn chiến thuật của tổ chức trong nền thị trường cạnh tranh toàn cầu.


Học Bổng MBA
Đang cập nhật…

Thông tin xem thêm:
Thời lượng chương trình: 16 tới 18 tháng
Thời gian học: Học vào các buổi cuối tuần
Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Địa điểm học: Viện Đào tạo Quốc tế IEI – ĐHQG HCM, 29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM.