Quy định về tài chính của chương trình như thế nào ?

Học phí:

Học phí toàn khóa học: 207,184,000đ/học viên (tương đương 9.200 USD/ học viên). Mức học phí này có thể thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam vào thời điểm thanh toán. Mức học phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí cho học viên bao gồm: phí các môn học, phí phục vụ, phí phương tiện giảng dạy, bài giảng cùng một số tài liệu tham khảo trong toàn bộ khóa học.
Những chi phí khác bao gồm giáo trình, tài liệu, chi phí cho các hoạt động ngoại khóa và các chi phí mang tính cá nhân khác sẽ do cá nhân tự trang trải và được hiểu không nằm trong số tiền học phí này.

Phương thức thanh toán:
Học viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng đồng Việt nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Hội sở quy định) vào thời điểm thanh toán.

Thông tin về phương thức thanh toán học phí được cung cấp chi tiết trong Thông báo nộp học phí gửi cho từng học viên.
(Để đảm bảo an toàn, chính xác và thuận tiện, học viên nên thanh toán theo hình thức chuyển khoản).
Thời gian và mức học phí phải nộp:

Học viên sẽ thanh toán học phí trong 3 đợt:

  • Đợt I: Khi nhận được thông báo nhập học (trước khi học môn cơ sở thứ nhất): 40% học phí toàn khoá;
  • Đợt II: Trước khi học môn chính khóa thứ tư: 30% học phí toàn khoá;
  • Đợt III: Trước khi học môn chính khóa thứ chín: 30% học phí toàn khoá.

Click vào đây để tải về file PDF Quy Định Tài Chính