Không học chuyên ngành kinh tế thì theo học được không? phải học bổ sung không?

Việc xét hồ sơ khi đăng ký chương không giới hạn ngành nghề và loại hình đào tạo. Lý do chương trình Đại học Andrews đã thiết kế 8 môn cơ sở (Kế toán cơ sở 1, Kế toán cơ sở 2, Luật kinh doanh, Quản trị hoạt động, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Thống kê) để giúp những anh chị chưa từng học ngành kinh tế thì sẽ làm quen với chuyên ngành mình sẽ theo học.

Đối với các anh chị đã học ngành kinh tế sẽ được ôn luyện lại kiến thức trước khi bước vào những môn chính khóa.