Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì bảo lưu được không?

Học viên được bảo lưu học phí và kết quả học tập trong vòng 1 năm.