Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường đại học Andrews Hoa kỳ liên kết với ĐH QGHCM tại Việt Nam với mong muốn mang kiến thức và những trải nghiệm sẻ chia cho các Anh, Chị cán bộ, quản lý doanh nghiệp và nhà nước.

Brochures Trường đại học Andrews Hoa kỳ liên kết với ĐH QGHCM tại Việt Nam