Home/Chia sẻ/Kinh tế học

4 lý thuyết kinh tế chủ chốt trong The Wealth of Nations

Tác phẩm nổi tiếng của Adam Smith, 'The Wealth of Nations' hay 'Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia' (1776), là một trong những cuốn sách nền tảng của kinh tế học hiện đại. Trong tác phẩm có ảnh hưởng to lớn này, Adam Smith đã phác thảo những ý tưởng của ông về bản chất và động lực tăng trưởng kinh tế, bao gồm vai trò của thị trường tự do, quyền sở hữu tư nhân và sự cạnh tranh trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. Ông cũng đã [...]

By |2022-09-05T20:05:12+07:00 20 August , 2022|Chia sẻ, Kinh tế học|

4 ví dụ về kinh tế học hành vi trong cuộc sống hàng ngày

Chúng ta thấy các ví dụ về kinh tế học hành vi nhiều hơn chúng ta nghĩ trong cuộc sống thường ngày. Vậy nó tác động đến chúng ta như thế nào? Một ngày của chúng ta là vòng xoáy của các hoạt động. Vội vã từ nơi làm việc đến phòng tập thể dục, rồi đến cửa hàng tạp hóa và lấp đầy thời gian của chúng ta với việc vặt, bữa ăn và bất cứ điều gì khác chúng ta cần làm trước khi kết thúc ngày và lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới như vậy. [...]

By |2022-07-01T06:24:50+07:00 02 August , 2022|Chia sẻ, Kinh tế học|

Sự khác biệt giữa cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền

Thuật ngữ "thị trường" có thể được mô tả là bất kỳ nơi nào mà người mua và người bán gặp nhau (trực tiếp hoặc thông qua các đại lý) để giao dịch. Có ba loại cấu trúc thị trường, tức là cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền và cạnh tranh không hoàn hảo. Cạnh tranh không hoàn hảo hơn nữa có thể có hai loại: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền. Trong cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm được bán bởi các công ty khác nhau là giống hệt nhau, nhưng trong cạnh tranh độc quyền, các công [...]

By |2022-05-09T21:27:41+07:00 21 May , 2022|Chia sẻ, Kinh tế học|