Alain Goudsmet: Chuyển hóa năng lượng – Công thức thành công của những lãnh đạo hàng đầu

CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG: CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG LÃNH ĐẠO HÀNG ĐẦU Diễn giả quốc tế Alain Goudsmet Hà nội, 13-03-2019 CHÌA KHÓA CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG? Quy luật của thương trường hiện nay là "cá nhanh nuốt cá chậm", nghĩa là, những doanh nghiệp có sản phẩm đột phá, có khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường, có mô hình kinh doanh đem lại tốc độ tăng trưởng nhanh mới là những doanh nghiệp dành chiến thắng. Muốn vậy, nhân [...]

By |2020-09-14T14:25:15+07:00 09 Tháng Năm , 2019|Sự kiện, Webinar|

Webinar: Chiến lược nhân sự cho tập đoàn Toàn cầu Diễn giả Yến Đỗ

Hội thảo trực tuyến Chiến lược nhân sự cho tập đoàn Toàn cầu ĐĂNG KÝ NGAY ✅ "Nhân lực là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp" – hơn lúc nào hết, câu nói này càng có giá trị và ý nghĩa khi nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn cầu một cách mạnh mẽ, tính chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, thì yếu tố nhân lực ngày càng là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức, đặc biệt là mỗi doanh [...]

By |2020-09-09T15:01:35+07:00 06 Tháng Tư , 2019|Sự kiện, Webinar|

[Webinar] Tối ưu hóa ra quyết định trong kinh doanh Dr. Anthony R.S

BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN JUDGMENT AND DECISION MAKING QUYẾT ĐỊNH NHANH - QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG - QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐĂNG KÝ NGAY Đối mặt với việc ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người ở cả trong cuộc sống lẫn công việc. Và nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng hơn đối với những nhà lãnh đạo. Có những quyết định làm lợi hàng triệu đô cho doanh nghiệp chỉ sau 1 ngày. Nhưng cũng có những sai lầm chết người khiến doanh nghiệp lụi bại một cách nhanh chóng. Lịch sử ngành [...]

By |2020-09-09T15:31:08+07:00 06 Tháng Tư , 2019|Sự kiện, Webinar|
Go to Top