CHECKLIST CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP NÊN LÀM ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ COVID-19

COVID-19 hiện đang làm tê liệt và điêu đứng nền kinh tế toàn cầu khi các nước thực hiện lệnh phong tỏa chống sự lây lan của dịch bệnh. Điều này như giáng “đòn chí mạng” đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vậy chiến lược nào là hiệu quả để doanh nghiệp nhỏ “sống sót” vượt qua khủng hoảng mang tên COVID-19. MBA Andrews đã tổng hợp các nhận định, lời khuyên của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước thành “Checklist công việc doanh nghiệp nên làm để  ứng phó hiệu quả dịch COVID-19”. Tải miễn phí bằng cách điền thông tin dưới đây

“NỘI DUNG TÀI LIỆU”

  1. Quản lý tốt khủng hoảng và lập kế hoạch hành động theo các mức độ
  2. Công tác nhân sự
  3. Định hướng phương thức làm việc linh hoạt
  4. Quản lý tốt chuỗi cung ứng
  5. Cân đối tốt nguồn tài chính/ tiền mặt/ bảo hiểm của doanh nghiệp
  6. Phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả với các bên liên quan
  7. Tận dụng tốt lợi thế Công nghệ/ Dữ liệu/ Viễn thông

MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC CÓ THỂ HỮU ÍCH VỚI BẠN VÀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CÁC BÁO CÁO VỀ TẤT CẢ CÁC CHỦ ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN

CÁC INFOGRAPHIC TRỰC QUAN MỌI CHỦ ĐỀ HẤP DẪN