Sáng ngày 18/06/2019, Đại học Andrews (Hoa Kỳ) cùng Học viện Quản lý Giáo dục đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác song phương.

Về phía Đại học Andrews có Giáo sư Andrea Luxton – Hiệu trưởng trường Đại học Andrews; Tiến sĩ Alayne Thorpe – Trưởng khoa Giáo dục & Đào tạo quốc tế Đại học Andrews; Tiến sĩ Ralph Trecartin – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Andrews; Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh – Giám đốc chương trình MBA của Đại học Andrews tại Việt Nam.

         Hiệu trưởng Andrea Luxton cùng Tiến sĩ Ralph Trecartin và Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh

Tiến sĩ Alayne Thorpe – Trưởng khoa Giáo dục & Đào tạo quốc tế Đại học Andrews

   Về phía Học viện Quản lý giáo dục có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cùng đội ngũ ban lãnh đạo của trường.

GS.TS Phạm Quang Trung cùng ban lãnh đạo

Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quản lý giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý giáo dục chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.

Trong suốt gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện luôn giữ vững vai trò tiên phong đi đầu trong sự nghiệp đào tạo ra những cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Học viện luôn không ngừng hoàn thiện về cả cơ cấu tổ chức và chất lượng dạy học, phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp giáo dục của đất nước. Hiện nay, các hoạt động chuyên môn của Học viện đang được phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đạt được những thành tựu to lớn cả về mặt lý luận lẫn trong thực tiễn vận dụng vào việc đổi mới cơ chế giáo dục; các hoạt động liên kết với nước ngoài đang ngày càng được mở rộng, nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề quản lý giáo dục đã được Học viện tổ chức và đạt được những thành công to lớn.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Andrews và Học viện Quản lý giáo dục đã mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai bên; đồng thời đây cũng là cơ hội phát triển và mở rộng vị thế của Đại học Andrews trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Mở đầu buổi ký kết

Hiệu trưởng Andrea Luxton cùng Giám đốc Phạm Quang Trung ký kết thỏa thuận