Home/Tag:2021

Chiến lược đột phá doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp B2B dựa vào “cảm xúc” khách hàng

Trong môi trường tiếp thị toàn cầu hóa ngày nay, các doanh nghiệp B2B đang tập trung hơn vào trải nghiệm khách hàng và tăng cường nỗ lực xây dựng thương hiệu của mình. Một phần cốt lõi của việc xây dựng thương hiệu luôn là tạo ra một kết nối cảm xúc với người tiêu dùng. […]

By |2021-01-21T15:10:55+07:00 24 December , 2020|Chia sẻ, Tham khảo chuyên môn|