Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA Andrews Intake 02 Hà Nội

Sáng ngày 14/01/2021, tại Viện Quản trị Kinh Doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Intake 02 Hà Nội chương trình MBA Andrews. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh - Giám đốc chương trình MBA Andrews tại Việt Nam; Giáo sư George O’Connell và Giáo sư Anthony Robert Sanichara đại diện trường Đại học Andrews Hoa Kỳ; đại diện Viện Quản trị Kinh Doanh – Đại học Kinh tế quốc dân và toàn thể học viên MBA Andrews – Intake 02 [...]