Chất lượng nguồn nhân lực – Chìa khóa vạn năng vô giá của doanh nghiệp

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực luôn được quan tâm hàng đầu và không ngừng nâng cao để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. […]

By |2020-11-25T10:09:56+07:00 01 Tháng Mười Hai , 2020|Chia sẻ, Tài nguyên chia sẻ|

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện nền tảng và tiên quyết để duy trì năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Việc xác lập cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo mang tính chiến lược nhằm đáp ứng kịp thời sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu. […]

By |2020-11-27T16:16:02+07:00 27 Tháng Mười Một , 2020|Chia sẻ, Đối tác|
Go to Top