Home/Tag:covid19

Marketing thời đại dịch: Cơ hội hay thách thức?

Trong thời kỳ khủng hoảng, có thể khó để giữ bình tĩnh và lạc quan. Bằng cách marketing chủ động ngay bây giờ, bạn có thể đặt doanh nghiệp của mình ở vị trí an toàn hơn để luôn đứng vững và phục hồi nhanh hơn khi cơn khủng hoảng lắng xuống. Đó là tìm hướng đi đúng cho doanh nghiệp của mình với chiến lược marketing dài hạn. […]

By |2020-08-14T17:55:20+07:00 16 April , 2020|Chia sẻ, Tham khảo chuyên môn, Tin Tức|

Quy luật hiệu suất giảm dần và bài toán nhân sự thời khủng hoảng và đại suy thoái

Quy luật hiệu suất giảm dần (Law of Diminishing Returns) phản ánh mối quan hệ giữa các đại lượng tham gia vào sản xuất ảnh hưởng đến năng suất của công việc. Liệu doanh nghiệp có nên sử dụng quy luật này để giải quyết bài toán nhân sự thời khủng hoảng COVID-19. […]

By |2020-07-20T17:07:28+07:00 27 March , 2020|Tham khảo chuyên môn|