Nghệ thuật đàm phán và thương lượng đỉnh cao của các nhà quản lý thành công

Trong các cuộc đàm phán và thương lượng, bạn không thể chỉ đứng trên lập trường và lợi ích của mình mà còn phải nhìn từ phía đối tác để có thể tạo nên một cuộc thương lượng thành công mà các bên cùng có lợi. Đó chính là quan điểm của nghệ thuật đàm phán hiện đại. […]