Đào tạo nội bộ – Chìa khóa phát triển bền vững của doanh nghiệp

Thực tế cho thấy rằng, các công ty thành công đều rất quan tâm đến việc đào tạo nội bộ, phát triển năng lực của bộ phận nhân viên các cấp. Điển hình là việc đầu tư tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ định kỳ. Vậy yếu tố nào là chìa khóa giúp doanh nghiệp ấy xây dựng các chương trình đào tạo nhân viên hiệu quả? Làm thế nào để bắt đầu một chương trình đào tạo khi doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn [...]