Học tập an toàn – Ngại gì dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhiều chương trình học đã linh hoạt chuyển từ hình thức đào tạo trực tiếp sang hình thức đào tạo trực tuyến để hạn chế sự lây nhiễm chéo ra cộng đồng. […]