Xây dựng đường dẫn bán hàng sales pipeline hiệu quả cao cho doanh nghiệp SaaS

Sales pipeline – Đường dẫn bán hàng được xem là một trong những giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu bán sản phẩm. Xây dựng được một đường dẫn tốt, đồng nghĩa với việc số lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng sẽ tăng lên. Pipeline cũng giúp quy trình bán hàng được kiểm soát ở mức tốt nhất, mang đến lợi nhuận tối ưu và hạn chế các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.  […]