Home/Tag:ebook

Cải thiện kỹ năng giao tiếp qua những điều đơn giản

Giao tiếp từ bao lâu nay vẫn luôn là một trong những kỹ năng quan trọng giúp con người có thể tồn tại và phát triển trong xã hội. Thế nhưng vẫn có nhiều người chưa có sự quan tâm đúng mức tới nó hay quyết định bỏ qua việc cải thiện khả năng ăn nói của mình vì nghĩ rằng đó là một thứ cao siêu mà chỉ số ít người có năng khiếu mới có thể làm tốt. […]

By |2021-10-07T16:35:50+07:00 22 October , 2018|Chia sẻ|