Chuỗi sự kiện “MBA Andrews chung tay cùng doanh nghiệp Việt vượt qua đại dịch COVID-19”

Nằm trong chuỗi sự kiện “Chung tay cùng doanh nghiệp Việt vượt qua đại dịch COVID-19”, Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA Andrews Hoa Kỳ liên tục tổ chức các buổi toạ đàm trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm đau kinh tế, đứng vững và chuyển mình mạnh mẽ giữa những biến động khó lường của thời cuộc. […]