Tuyệt chiêu gia tăng doanh số từ khách hàng cũ

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng giữ chân khách hàng cũ là yếu tố chính trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nhiều công ty đã bỏ rất nhiều tiền để giữ chân khách hàng ở lại. Tuy nhiên, nhiều công ty chưa nhìn nhận đúng đắn vấn đề đối tượng khách hàng cũ này là nguồn thu nhập thường xuyên của họ. Họ bỏ nhiều tiền hơn để cố thâm nhập thị trường mới và kết quả thường là đánh mất các khách hàng cũ. Muốn đẩy mạnh doanh số từ đối tượng khách hàng cũ đồng nghĩa [...]