[Infographic] Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế 86.000 tỷ USD của thế giới

Tính đến tháng 7 năm 2019, Mỹ đứng đầu với 23,89% tổng GDP toàn cầu, theo sau đó là Trung Quốc chiếm 15,86%.Châu Á là khu vực chiếm tổng GDP lớn nhất trong nền kinh tế thế giới. […]