Home/Tag:kế hoạch kinh doanh

Bật mí kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh khoa học và hiệu quả cho nhà quản trị

Trong quá trình xây dựng và phát triển, các doanh nghiệp ắt hẳn phải nắm vững tình hình hoạt động hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh để vạch ra cho mình đường lối phát triển đúng đắn trong tương lai. […]

By |2020-11-28T12:01:59+07:00 08 December , 2020|Chia sẻ, Tài nguyên chia sẻ|