Home/Tag:Khai giảng

Lễ khai giảng khóa 4 ( 2017 – 2019 ) chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Andrews – Hoa Kỳ

Ngày 23/5/2017, Lễ khai giảng Khóa 4 Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của ĐH Andrews, Hoa Kỳ đã được diễn ra tại cơ sở Viện Đào tạo quốc tế IEI. Đây là một chương trình đào tạo uy tín được liên kết triển khai bởi Đại học Andrews, Hoa Kỳ cùng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. […]

By |2019-10-07T15:39:26+07:00 16 October , 2017|Đối tác, Sự kiện, Tin Tức|