Home/Tag:kinh doanh

Kỹ Năng Giao Tiếp Có Vai Trò Thế Nào Trong Kinh Doanh ?

Tầm Quan Trọng của Kỹ Năng Giao Tiếp trong Kinh Doanh Kỹ năng giao tiếp là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh. Khả năng này không chỉ giúp bạn thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng mà còn ảnh hưởng đến cách bạn thể hiện ý tưởng, đàm phán, và quản lý xung đột. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của khả năng này trong kinh doanh. 1. Xây Dựng Mối Quan Hệ Tốt Một trong những khía cạnh quan [...]

By |2023-09-14T10:16:19+07:00 14 September , 2023|Kiến thức|

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Nó mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng để không bị tụt hậu. Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với tài chính doanh nghiệp Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội cho tài chính doanh nghiệp, [...]

By |2023-09-11T10:30:22+07:00 11 September , 2023|Kiến thức|