COVID-19 đã làm “điêu đứng” nền kinh tế toàn cầu như thế nào?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 tạo nên một sự cộng hưởng các yếu tố dẫn đến những biến động sâu rộng trên thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu. […]