Bài học khởi nghiệp từ hình ảnh “chú lạc đà trên sa mạc”

Hình ảnh chú lạc đà có thể thích nghi và sống sót ở những môi trường khác nghiệt nhất là gợi tốt cho những người khởi nghiệp tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển – thành công cho chặng đường dài phía trước. […]