COVID-19 – Thời đại của sự linh hoạt thích ứng và tái sinh mạnh mẽ sau đại dịch

Cả thế giới đang oằn mình lao đao chống chọi với những tác động khủng khiếp do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một góc độ khác, đại dịch Covid-19 đã và đang đưa con người bước vào “kỷ nguyên vàng” của những cơ hội. Nếu linh hoạt thích ứng và tận dụng tốt cơ hội, chắc chắn thế giới sẽ phục hồi và tái sinh mạnh mẽ sau đại dịch. […]