Digital Workplace – Mô hình Văn phòng số năm 2021

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu hướng chuyển đổi số đã và đang thay đổi cách thức vận hành của các doanh nghiệp. Xu hướng văn phòng số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam. Có 4 thành phần chính tác động tới sự thay đổi mô hình làm việc kỹ thuật số, đó là: Con người, Quy trình, Công nghệ và Dữ liệu. Cùng MBA Andrews tìm hiểu nhé! […]