Lan tỏa tinh thần lạc quan chống dịch COVID-19

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng là lúc mỗi cá nhân cần nghiêm túc thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức và hoàn thiện bản thân để sẵn sàng bứt phá sau khi đại dịch kết thúc. […]