AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) Đang Thay Đổi Kinh Tế Thế Giới Thế Nào ?

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một lực lượng chuyển đổi có tính cách mạng với những hệ quả sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu. Bài viết này khám phá tác động đa dạng của AI lên các ngành khác nhau, làm nổi bật vai trò của nó trong việc định hình lại các ngành công nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tác động đến các động lực kinh tế trên toàn thế giới. Sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo [...]

By |2024-02-19T13:49:51+07:00 04 January , 2024|Kiến thức, Marketing, Tài chính|

Sức ảnh hưởng của ma trận BOSTON với ngành ngân hàng

Ảnh hưởng của Ma trận Boston đối với ngành ngân hàng Ma trận Boston là một công cụ lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để phân loại sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần của họ. Ma trận được chia thành bốn phần tư: ngôi sao, bò sữa, dấu hỏi và chó. Ngôi sao là sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao và thị phần cao. Chúng thường là những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có lợi nhuận nhất. [...]

By |2023-09-21T09:56:17+07:00 21 September , 2023|Kiến thức|