Home/Tag:nhân sự

Quy luật hiệu suất giảm dần và bài toán nhân sự thời khủng hoảng và đại suy thoái

Quy luật hiệu suất giảm dần (Law of Diminishing Returns) phản ánh mối quan hệ giữa các đại lượng tham gia vào sản xuất ảnh hưởng đến năng suất của công việc. Liệu doanh nghiệp có nên sử dụng quy luật này để giải quyết bài toán nhân sự thời khủng hoảng COVID-19. […]

By |2020-07-20T17:07:28+07:00 27 March , 2020|Tham khảo chuyên môn|