Để thăng tiến, đừng ngại nói với sếp những điều này

Chăm chỉ không phải là con đường hiệu quả nhất để đi đến thành công. Người thành công và một nhân viên “quèn” đôi khi chỉ cách nhau bởi một câu nói. Để thăng tiến, đừng ngại nói với sếp những điều này bạn nhé! […]