Home/Tag:thiên kiến nhận thức

[INFOGRAPHIC] 32 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần II)

Thiên kiến nhận thức là một kiểu suy nghĩ “xuyên tạc sự thật” theo một cách nào đó, mà hậu quả thường là gây “nhiễu loạn” quá trình tư duy, phản hồi, và xét đoán để đưa ra quyết định của một người. Trong phần trước MBA Andrews đã giới thiệu “20 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn”. […]

By |2020-11-16T11:25:14+07:00 10 June , 2020|Chia sẻ, Infographics|

[INFOGRAPHIC] 32 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần I)

Thiên kiến nhận thức là một sai sót có tính hệ thống trong nhận thức một người do ở trong môi trường nhất định, gây ảnh hưởng lớn đến tính chính xác của việc ra quyết định. Đó là khi chúng ta chỉ để tâm đến những thông tin khớp với hoặc ủng hộ những niềm tin sẵn có của ta mà xem nhẹ hoặc phớt lờ đi những thông tin không khớp / mâu thuẫn với những niềm tin này. […]

By |2020-11-16T11:25:20+07:00 10 June , 2020|Chia sẻ, Infographics|