Khám phá những tố chất đặc biệt của CEO tài ba

Trong doanh nghiệp, CEO luôn đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định và quản trị chiến lược, là người tạo nên mối liên kết giữa Ban Giám đốc và các nhà quản lý của tổ chức bằng những tố chất và năng lực nhất định. Cùng MBA Andrews khám phá những tố chất đặc biệt của một CEO tài ba nhé! […]