Những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo xuất chúng

Đa số mọi người đều nghĩ đến kinh nghiệm chuyên môn hay khả năng giám sát, điều hành,…là các yếu tố cần có ở một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, những điều trên chỉ giúp bạn làm tốt công việc quản lý, để làm tốt công việc lãnh đạo, bạn cần nhiều hơn như thế. Bởi bạn chính là người “đầu tàu” giữ nhiệm vụ gắn kết và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên của công ty. Để trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng, bạn không thể bỏ qua các yếu tố sau. […]