Chuyển đổi số – Lựa chọn sống còn của doanh nghiệp thời đại 4.0

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế toàn cầu hoá, vấn đề chuyển đổi số luôn được quan tâm bởi những hiệu quả và lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội mà nó mang lại.  […]