Doanh nghiệp “thích ứng để tồn tại” vượt qua đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu. COVID-19 như một “liều thuốc thử” để đo sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới. Sau thời gian đầu “sốc phản vệ”, đến nay các doanh nghiệp buộc phải tìm ra phương thức tối ưu để thích ứng và duy trì hoạt động nếu không muốn chìm sâu vào khủng hoảng hay phá sản. […]