Hội thảo lãnh đạo đa văn hóa

📢 Với kỷ nguyên 4.0 dần rộng mở, thế giới đang chứng kiến những sự phát triển không ngừng của các mô hình kinh doanh phá vỡ nhiều chuẩn mực xưa cũ của các tập đoàn đa quốc gia. Trước sự chuyển mình đó, khả năng lãnh đạo và óc sáng tạo cùng các kỹ năng then chốt như tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài trong doanh nghiệp đa văn hóa vẫn luôn là những năng lực quan trọng của đội ngũ quản trị trong thời đại mới mà robot không thể thay thế. 🔰 Nhà [...]