Doanh nhân thời COVID-19: THÍCH ỨNG HAY PHÁ SẢN!

COVID-19 hiện đang làm tê liệt và điêu đứng nền kinh tế toàn cầu khi các nước thực hiện lệnh phong tỏa chống sự lây lan của dịch bệnh. Điều này như giáng “đòn chí mạng”  đối với các doanh nghiệp nhỏ, vậy chiến lược nào là hiệu quả để doanh nghiệp nhỏ “sống sót” vượt qua khủng hoảng mang tên COVID-19. […]