Tổng kết Hội thảo trực tuyến: “Leadership In Challenging Times”

Dịch Covid-19 đã phủ một màu sắc ảm đảm, bi quan lên nền kinh tế, thương mại trên toàn thế giới năm 2020. Các ngành kinh tế, dịch vụ gần như bị tê liệt khiến cho hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chờ giải thể và phá sản. Kéo theo đó là một con số khổng lồ các lao động bị giảm thu nhập, mất đi việc làm. “Tất cả tạo nên một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ [...]