Home/Tag:Webinar

Tổng kết hội thảo trực tuyến:”Bán hàng 5.0 – Nghệ thuật chạm vào tim, ghim vào óc”

“Marketing không phải là nghệ thuật nhằm tìm cách tống khứ những gì bạn làm ra thông minh hơn. Marketing là nghệ thuật tạo ra giá trị cho những khách hàng thật sự, tôi gọi nó là nghệ thuật chạm vào tim, ghim vào óc.” Đây là lời bạt của diễn giả Lê Văn Nam đã chia sẻ trong buổi hội thảo trực tuyến “Bán hàng 5.0 – Nghệ thuật chạm vào tim, ghim vào óc”, diễn ra tối ngày hôm qua 28/08/2019. Dưới góc nhìn của một nhà quản lý, tư vấn và giảng dạy với hơn 12 năm [...]

By |2019-10-07T14:18:35+07:00 30 August , 2019|Sự kiện, Tin Tức|

[Webinar] LEVERAGING TECHNOLOGY IN BUSINESS DEVELOPMENT AND STRATEGIC DECISION MAKING – CEO Andriy Kharkovyy

Công nghệ thông tin đang ngày càng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, vận hành các hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc chuyển dần từ các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp. Vậy trước tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ và mô hình số hóa tác động lên mọi khía cạnh [...]

By |2019-10-07T15:09:29+07:00 26 May , 2019|Sự kiện, Tin Tức|

[Webinar] JUDGMENT AND DECISION MAKING – Dr. Anthony R.S

Đối mặt với việc ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người ở cả trong cuộc sống lẫn công việc. Và nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng hơn đối với những nhà lãnh đạo vì đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần có nhận thức vấn đề đúng đắn cũng như khả năng ra quyết định mang tính tối ưu nhất. Vậy làm thế nào để nhận biết những sai lầm trong nhận thức trong ra quyết định?  […]

By |2019-10-07T15:11:57+07:00 02 May , 2019|Sự kiện, Tin Tức|

Hội thảo trực tuyến : Chiến lược quản lý nhân sự cho tập đoàn toàn cầu

“Nhân lực là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp” – hơn lúc nào hết, câu nói này càng có ý nghĩa khi nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập một cách mạnh mẽ.  Vậy làm sao để có chiến lược phát triển nhân sự phù hợp trong thời đại mới? […]

By |2019-10-07T15:15:03+07:00 16 April , 2019|Sự kiện, Tin Tức|