Xu hướng quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số 2021

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cách quản lý, điều hành của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng có những đòi hỏi cao hơn về năng lực của nhân viên, ứng viên. Ngược lại, đội ngũ nhân sự cũng có những đòi hỏi cao hơn về quyền lợi và môi trường làm việc đối với công ty. Vậy để thu hút nhân tài và giữ chân nhân sự cốt cán, doanh nghiệp cần bắt kịp xu hướng quản trị nhân sự tất yếu trong kỷ nguyên số 2021 ngay hôm [...]