Xử lý khủng hoảng truyền thông – bài toán sống còn của doanh nghiệp

Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức vào bất cứ lúc nào. Nếu không có giải pháp xử lý kịp thời và bài bản, sự khủng hoảng ấy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và khó lường. […]