Tài liệu này dành cho ai?

Tiếng Anh chuyên ngành là hệ thống từ ngữ chuyên dùng của một ngành. Đó là ”nguyên liệu” để bạn thực hành giao tiếp trong công ty hay viết một bài báo cáo. Tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và giao tiếp với đồng nghiệp quốc tế dễ dàng hơn ngoài ra còn hỗ trợ bạn nhiều trong học tập làm việc. Đặc biệt là các chương trình học quốc tế. MBA xin được tổng hợp 1000+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn tối giản thời học cũng như nắm được những cụm từ sử dụng phổ biến nhất.

Bộ tài liệu khá chi tiết với hàng nghìn từ vựng thuộc các chuyên ngành với giải thích nghĩa chi tiết, giúp các bạn dễ học và sử dụng.

Hy vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các các dễ dàng hơn trong việc học và giao tiếp tiếng Anh trong công việc và cuộc sống.