CÁM ƠN BẠN ĐÃ TẢI TÀI LIỆU! VUI LÒNG KIỂM TRA EMAIL!

Đôi khi, email chứa tài liệu có thể rơi vào hòm thư Rác(spam mail). Vui lòng kiểm tra các hộp thư rác và nếu thấy email từ MBA Andrews (với domain @andrews.edu.vn), hãy nhấn vào chữ “NOT SPAM” để luôn nhận được email từ MBA Andrews.

NỘI DUNG TÀI LIỆU

  1. Quản lý tốt khủng hoảng và lập kế hoạch hành động theo các mức độ
  2. Công tác nhân sự
  3. Định hướng phương thức làm việc linh hoạt
  4. Quản lý tốt chuỗi cung ứng
  5. Cân đối tốt nguồn tài chính/ tiền mặt/ bảo hiểm của doanh nghiệp
  6. Phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả với các bên liên quan
  7. Tận dụng tốt lợi thế Công nghệ/ Dữ liệu/ Viễn thông

MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC CÓ THỂ HỮU ÍCH VỚI BẠN VÀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CÁC BÁO CÁO VỀ TẤT CẢ CÁC CHỦ ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN

CÁC INFOGRAPHIC TRỰC QUAN MỌI CHỦ ĐỀ HẤP DẪN