Học Bổng Global Leadership

1. Học viên được nhận học bổng

Học viên/ cựu học viên chương trình MBA Andrewssau khi đăng kí tham gia sẽ được nhận học bổng trị giá $3000.

 2. Học viên có nhu cầu tham gia khoá học “Global Leadership”

– Cựu học viên tham gia chương trình GL thì đóng 3000$, trường hợp không đậu Visa sẽ hoàn lại 1000$.
– Đối với học viên (không theo học chương trình MBA Andrews), nếu muốn tham gia chương trình sẽ phải đóng $5000.

Lịch trình khoá học Global Leadership